Wymagana zdolność kredytowa

Kredytobiorca posiada zdolność kredytową, jeżeli dochód dyspozycyjny netto gospodarstwa domowego (dochód po spłacie zobowiązań, w tym miesięcznej raty wnioskowanego kredytu) nie jest niższy niż:
  • 700 zł - osoba samotna
  • 850 zł - gospodarstwo domowe składające się z 2 osób
  • 1000 zł - gospodarstwo domowe składające się z 3 osób
  • 1150 zł - gospodarstwo domowe składające się z 4 bądź więcej osób (+ 150 zł na każdą kolejną osobę)