Weksel in blanco

Kiedy zdecydujemy się na zakup auta, poprzez skorzystanie z kredytu samochodowego, jedną z form zabezpieczenia oferowaną przez bank, może być weksel In blanco.

Czym jest weksel In blanco, nikomu chyba przypominać nie trzeba. Jest to papier wartościowy, na którym zobowiązujemy się do zwrotu pieniędzy osobie przez nas wskazanej. Taka forma zabezpieczenia jest ostatnimi czasy bardzo często stosowana przez banki, jako forma zabezpieczenia by spłacić kredyt samochodowy. Kiedy zdecydujemy się na podpisanie dla banku weksla In blanco, musimy pamiętać o kilku ważnych sprawach.

Przede wszystkim, jeśli podpisujemy weksel In blanco, należy upewnić się, że podmiot, dla którego podpisujemy teki papier, jest sprawdzony i wiarygodny. W chwili podpisania czystego blankietu weksla, kwotę, jaką musimy uiścić pozostawiamy w gestii uzupełniającego weksel, a zatem banku. Umożliwia to np. bankom do wpisywania sum powiększonych o ewentualne koszty. W przypadku, kiedy kredyt bierzemy u niesprawdzonego podmiotu i pozostawiamy mu podpisany przez nas czysty blankiet, nie mamy wpływu na to, czy kwota, jaka zostanie wpisana nie będzie sumą znacznie zawyżoną. Kiedy uda się nam spłacić już nasze zobowiązanie, pamiętajmy, by odebrać od banku nasz weksel In blanco lub dopilnujmy, by został przy nas zniszczony.

Warto też wiedzieć, że prawidłowo wypełniony weksel powinien zawierać takie dane, jak: nazwę „weksel”, żądanie zapłaty określonej sumy, danych osobowych osoby podpisującej weksel, jak i osoby uprawnionej do odbioru pieniędzy. Dodatkowo w wekslu powinny znaleźć się informacje na temat terminu i miejsca przekazania środków, a także daty i podpisu osoby wystawiającej weksel. Bez podpisu i podstawowych danych, weksel jest nieważny.