Wcześniejsza spłata


Większość klientów zadowolona jest z możliwości rozłożenia kredytu samochodowego na wiele lat – spłacanie w ratach uznają oczywiście za wygodniejsze, niż wydanie od razu odpowiedniej sumy, często bardzo wysokiej. Są jednak osoby, którym zależy na tym, by pozbyć się szybciej pozostałych rat (wcześniejsza spłata), móc cieszyć się wyższą zdolnością kredytową, zakończyć zobowiązania lub znów dysponować większą ilością gotówki (a nie przeznaczać co miesiąc pewnej kwoty na spłatę raty).

Większość banków i instytucji finansowych umożliwia takie załatwienie sprawy i ich klienci jak najbardziej mogą szybciej spłacić zaciągnięty kredyt. Jest to nawet często spotykana opcja i istnieją specjalne ułatwienia da tych, którzy chcą w ten sposób uregulować swoje zadłużenie. Można to zrobić w dwojaki sposób. Przyjrzyjmy się typowemu kredytowi samochodowemu – najczęściej ludzie ułatwiają sobie jego spłatę, tworząc odpowiednie zadania w serwisie internetowym swojego banku albo też zlecając usługę potrącając co miesiąc z konta odpowiedniej kwoty. Jeśli więc całość kredytu rozłożoną mamy na dziesięć lat, co miesiąc zmniejsza się jego wartość o kwotę, którą aktualnie spłaciliśmy. Pierwszy sposób dotyczy więc może nie tyle wcześniejszej spłaty kredytu, co zmniejszenia sobie comiesięcznych wydatków. Załatwiamy to najczęściej bezpośrednio z przedstawicielem naszego banku lub danej instytucji finansowej. Kredyt zostaje przeliczony raz jeszcze, z uwzględnieniem kwoty pomniejszonej o wysokość już spłaconych rat i rozłożony na ten sam okres. Płacimy wtedy mniej i jest to dla nas wygodniejsze. Sposób drugi jest po prostu skróceniem okresu kredytowania – raty, które spłacamy, są tak samo duże bądź nawet większe, możemy też spłacić kilka rat jednorazowo. Każdą taką zmianę musimy naturalnie skonsultować z bankiem, ponieważ dokonywanie spłat na własną rękę nie zawsze jest mile widziane.

Osobną kwestię stanowią odsetki. W niektórych bankach spłacamy je tylko od kwoty objętej spłatą, czyli w przypadku, gdy spłacimy kredyt rok wcześniej, inne – pomimo tego, że już nie spłacamy rat – będą wymagać od nas ciągłego pokrywania kwot na odsetki, aż nie skończy się przewidziany w pierwszej wersji umowy okres kredytowania. W związku z taką możliwością trzeba zapytać odpowiednio wcześniej o to, jak jest właśnie z tego rodzaju spłacaniem. Będziemy wiedzieli, czy nam się to opłaci i czy nie lepiej byłoby od razu pomyśleć na przykład o krótszym okresie kredytowania. Kolejną ważną sprawą jest spłacanie wcześniej nie całego kredytu, ale poszczególnych rat. W części banków raty mamy obliczone z góry i nie jest istotne to, czy spłacimy je dokładnie w dniu upływu terminu, czy też tydzień wcześniej. Odsetki doliczane nam są co najwyżej za spłatę nieterminową lub konieczność powiadomienia nas listownie o braku wpłaty w wyznaczonym terminie. Są jednak instytucje, które liczą osobno odsetki, osobno ratę kredytu i wtedy wcześniejsze spłacanie poszczególnych rat może okazać się korzystne, bo odsetki naliczane są w momencie spłacania danej raty.