Modyfikacje w ubezpieczeniach komunikacyjnych PZUA

Powszechny Zakład Ubezpieczeń wdraża zmiany do swojej dotychczasowej propozycji poszerzając ją o nowe pakiety oraz ciekawe obniżki. Pojawiają się propozycje dla młodych kierowców, których wcześniej nie było, a także usługa door to door, która posiada pakiet świadczeń dla właścicieli samochodów osobowych po zajściu kolizji. Godne uwagi jest na pewno innowacyjne ubezpieczenie AC od jakichkolwiek ryzyk – all risks. Takiego ubezpieczenia nie posiada zdecydowanie większa część ubezpieczycieli w Polsce, a i w ofercie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń taka propozycja znajduje się pierwszy raz. Ubezpieczenie zawiera wszelkie typy strat – uszkodzenie, zniszczenie lub zgubę wozu, jego części lub wyposażenia, bez względu od ich względu, z odstępstwem od ujętych w umowie wyłączeń. Przy czym ilość wyłączeń odpowiedzialności także uszczupleniu i sprowadza się do takich, które są niezaprzeczalne, na przykład szkody wywołane specjalnie, w stanie nietrzeźwości, przez kierowcę nie dysponującego prawem jazdy, kradzież wozu niechronionego, użycie wozu jako narzędzia w przestępstwie. ochrona posiada zatem wiele nowych zajść, które do tej pory nie były chronione.