mBankPrzeznaczenie kredytu na auto w mbanku:
 • Zakup nowego lub używanego samochodu osobowego lub ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony
 • Zakup nowego lub używanego motocykla, pojazdu typu quad, statku wodnego, np: jachtu, skutera wodnego
 • Zakup nowego motoroweru lub skutera
 • Refinansowanie kredytu na zakup środka transportu udzielonego Ci przez inny bank
 • Refinansowanie leasingu środka transportu na podstawie umowy leasingu


Kwota KREDYTU:
 • Minimalna kwota - 5 000 PLN
 • Maksymalna kwota - 120% wartości przedmiotu zabezpieczenia
 • Kredyty na refinansowanie udzielane mogą być na 100% zadłużenia plus koszty przeniesienia kredytu wraz z ubezpieczeniem


Okres kredytowania:
 • 8 lat - w przypadku samochodów
 • 7 lat  - w przypadku motocykli, pojazdów typu quad, statków wodnych, np: jachtów, skuterów wodnych
 • 3 lata - w przypadku motorowerów i skuterów


W przypadku kredytowania używanych środków transportu, w tym w ramach refinansowania kredytu/leasingu suma wieku środka transportu i planowanego okresu kredytowania nie może przekroczyć 15 lat. Wiek środka transportu liczony jest od daty produkcji.

Waluta KREDYTU: Kredyt samochodowy może zostać udzielony w PLN lub w CHF.

Spłata KREDYTU: Spłata kredytu i odsetek odbywa się w terminach miesięcznych ustalonych przez Ciebie. Może wybrać jeden z dwóch sposobów spłaty: raty równe w całym okresie kredytowania lub raty malejące wraz z upływem okresu kredytowania.

Karencja w spłacie KREDYTU: Spłatę KREDYTU na zakup środka transportu oraz kredytu na refinansowanie możesz rozpocząć nawet z 3 - miesięczną karencją w spłacie kapitału. W okresie karencji  spłacasz wyłącznie odsetki od kredytu.

Wcześniejsza spłata KREDYTU: Masz możliwość dokonania wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty  masz do wyboru: zmniejszenie wysokości rat kapitałowo – odsetkowych przy utrzymaniu dotychczasowego okresu kredytowania lub skrócenie okresu kredytowania przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wysokości rat kapitałowo – odsetkowych.