Czy można uzyskać kredyt na całą wartość samochodu bez wkładu własnego?


Tak. Większość banków, udziela kredytów na zakup samochodu na całą jego wartość.

Nieraz jednak kredyty bez wkładu własnego, przeznaczone są dla kredytobiorców, którzy kupują nowe samochody (maksymalnie 2-, 3-letnie), wartość kredytu nie przekracza z góry ustalonej kwoty (np. 100 tys. zł), zaś sam kredyt zostaje przyznany w standardowej procedurze (bez uproszczonej procedury kredytowej) - a więc klient musi przynieść bankowi zaświadczenie o swoich dochodach. Im starszy samochód, tym częściej banki domagają się wkładu własnego i tym wyższy ten wkład musi być.

Jednym z banków udzielających kredytów na pełną wartość samochodu jest mBank. W jego przypadku nie jest wymagana wpłata własna, a kredyt udzielany jest nawet do 120% wartości samochodu. Dodatkowe pieniądze z kredytu (większe niż wartość auta) są przyznawane przez bank na pokrycie kosztów związanych z zakupem samochodu, np. ubezpieczenia AC, OC, NW, ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy, prowizja banku.
Zobacz szczegóły -> kredyt samochodowy mBanku.

Także bank Getin daje możliwość skredytowania pełnej wartości samochodu. Wysokość kredytu zależy od wartości i wieku samochodu oraz dochodów Kredytobiorcy. Dla samochodów nie starszych niż 6 lat istnieje możliwość skredytowania pełnej wartości pojazdu. W przypadku pojazdów starszych niż 6 lat wpłata własna wynosi od 10% ceny samochodu. Wysokość wymaganej wpłaty własnej zależy od roku produkcji i ceny pojazdu oraz źródła i wysokości dochodu Kredytobiorcy.
Zobacz szczegóły -> kredyt samochodowy Getin Bank