Cesja z polisy AC

Przy kredycie samochodowym każdy bank udzielający nam kredytu, stosuje różne sposoby zabezpieczeń. Wybierając opcje kredytu zabezpieczonego, możemy liczyć na jego niższe oprocentowanie. Niezależnie od tego, jaką formę zabezpieczenia wybierzemy lub, jaką narzuci nam odgórnie bank, obowiązkowo, zawsze dodatkowym zabezpieczeniem będzie cesja z polisy ubezpieczeniowej AC.

Po zarejestrowaniu auta w Wydziale komunikacji, kolejnym niezbędnym krokiem będzie wykupienie polisy AC . Cesja polisy to przeniesienie praw wynikających z umowy z ubezpieczycielem na rzecz banku. Oznacza to, że w umowie ubezpieczeniowej, jaką podpiszemy, widnieć będzie zapis o cesji ubezpieczenia na rzecz banku. W tym miejscu znajdzie się nazwa banku i jej adres.

W praktyce oznacza to dla nas, tyle, że jeśli nasze auto zostanie skradzione lub zupełnie zniszczone, pieniądze z polisy zostaną w pierwszej kolejności przekazane do banku, w celu spłaty naszego zobowiązania. W sytuacji, kiedy terminowo spłacamy nasze zobowiązanie i auto zostanie uszkodzone, lub ulegnie wypadkowi, możemy zwrócić się do banku o wydanie zgody na przekazanie środków z odszkodowania na nasze konto. Dzięki temu będziemy mieć pieniądze na konieczne naprawy. Jeśli tylko spłacamy rzetelnie nasz kredyt, bank bez problemu zgodzi się na taki krok.

Cesja ubezpieczenia jest chyba jedną z lepszych form zabezpieczenia kredytu samochodowego. W przypadku naszej solidności w spłacie, co ważne, nie tracimy prawa do odszkodowania. Kiedy jednak nasze auto zostanie skradzione lub zupełnie zniszczone, nie musimy się martwić, że zostajemy ze spłatą kredytu za rzecz, której już nie posiadamy. Dzięki cesji, pieniądze z ubezpieczenia, natychmiastowo po zdarzeniu, wpłyną na konto naszego zobowiązania i rachunek tym samym zostanie zamknięty. A my będziemy, co prawda bez auta, ale za to wolni.